Legal

Vilkår

Information om teknisk indhold på Gyprocs hjemmeside
For at fremme spredning og håndtering af viste tekniske løsninger giver Gyproc tilladelse til at tekster, billeder og tegninger må gengives af Gyprocs kunder under forudsætning af, at kilden fremgår. Dog skal reproducerede tegninger, billeder og billedtekster gengives fuldstændigt og uden ændringer.

Oplysninger og detaljer på denne hjemmeside forudsættes at være korrekte, men kan ikke betragtes som garantier, der medfører ansvar for Gyproc A/S

Gyproc forbeholder sig ret til ændringer.

Det er vigtigt, at man allerede på projekteringsstadiet vælger teknik og detailløsninger, som er tilpasset bygherrens krav og forventninger. I forbindelse med dette arbejde udgør Gyproc Håndbog et vigtigt hjælpemiddel, men det er også vigtigt, at følgende bemærkes:

Detaljerne skaber helheden
Gyproc viser i sin tekniske dokumentation hele kæden fra produkt til færdig bygningsdel/funktion. Gyproc foretager en omfattende udvikling af byggetekniske applikationer, som vises i Gyproc Håndbog og på gyproc.dk. Bag hver detalje ligger der et omhyggeligt udviklingsarbejde og en godt dokumenteret funktionsopfølgning.

I detaljerne er det altid helheden, altså detaljerne med samtlige indgående Gyproc-komponenter, som udvikles og kontrolleres.

Derfor må der ikke i nogen funktionsløsning henvises til Gyproc Håndbog med mindre alle indgående komponenter virkelig er Gyproc-produkter.

Information og behandling af personoplysninger
Personoplysninger, som du giver i forbindelse med, at du udfylder en formular (f.eks. en interesseanmeldelse eller ansøgning) på Gyprocs hjemmeside, eller som i øvrigt registreres i forbindelse dermed, behandles af Gyproc i forbindelse med forberedelse og administration af den berørte tjeneste. Det gælder altså også den information, du registrerer, når du bestiller tryksager og information, hvor du anvender vores hjemmeside. Personoplysningerne udgør det videre grundlag for markeds- og kundeanalyser, forretningopfølgning, forretnings- og metodeudvikling samt risikohåndtering. Personoplysningerne bruges også i markedsføringsøjemed, hvis du ikke har bedt om spærring med henblik på direkte markedsføring. Behandlingen af personoplysningerne kan inden for rammerne af gældende bestemmelser ligeledes ske hos andre selskaber i Saint-Gobain Gypsum. Gyproc tillader dog ikke, at noget foretagende uden for Saint-Gobain Gypsum eller anden tredje part bruger dine personoplysninger til markedsføring eller anden direkte kommunikation.

Registrering af IP-adresser
Endvidere sker der automatisk registrering af IP-adresser ved besøg på vores sider med henblik på måling af besøgsfrekvens.

Cookies
Denne hjemmeside indeholder såkaldte cookies. En cookie er en lille tekstfil, som lagres på din datamaskine, og som indeholder information. Cookies bruges af Gyproc af rent tekniske grunde for at forbedre hjemmesiden for brugeren.

Der findes 2 typer af cookies. Den ene type gemmer en fil permanent på din datamaskine. Den bruges f.eks. til at kunne tilpasse hjemmesiden til dine ønskemål, valg og interesser, og til at forbedre funktionaliteten for hjemmesidens besøgende.

Den anden type kaldes session cookies. I løbet af den tid du besøger en hjemmeside, sendes cookien mellem din datamaskine og serveren for at kunne kople information, som f.eks. når du bestiller tryksager og informationsmateriale. Session cookies forsvinder, når du lukker din webb-læser.

Blandt andet anvendes cookies i funktionen for bestillinger og lignende. Gyproc gemmer ikke personlige informationer via cookies, men du kan selv oplyse i vores database, hvem du er, i Webb-servicen Gyproc Partner, og når du bestiller information. Gyproc bruger dine personoplysninger for at opfylde opgaven med at effektuere bestillinger, som du afgiver på Gyproc Håndbog og andre tryksager, for at forenkle vores administration og for at vedligeholde og forbedre vores webb-tjenester og udvikle nye, nyttige tjenester etc.

Personoplysninger, som du afgiver på Gyprocs hjemmeside, og information om hvordan du anvender vores webb-tjenester, håndteres med største forsigtighed og respekt.

Hvis du ikke vil acceptere cookies, kan du foretage indstillinger i din webb-læser.

I f.eks. Internet Explorer ændrer du indstillingerne under Værktøj > Internetindstillinger > Slet cookies.

Personoplysningsansvarlig
Gyproc A/S er personoplysningsansvarlig.

Hvis du ønsker oplysning om, hvilke personoplysninger Gyproc behandler i relation til dig, kan du skriftligt bede om det på nedenstående adresse.

Du kan når som helst slette eller ændre dine personoplysninger på Gyprocs hjemmeside. Du kan også henvende dig til den personoplysningsansvarlige, hvis du ønsker rettelse af fejlagtig eller misvisende oplysninger på adressen:

Gyproc A/S, Personoplysningsansvarlig, Hareskovvej 12, DK-4400 Kalundborg.

Direkte reklame
For at formidle nye tilbud og tjenester kan Gyproc bruge dine personoplysninger i forbindelse med markedsføring og kommunikation. Du kan når som helst vælge at afstå fra den slags tilbud.

Hvis du ikke vil have direkte reklame fra Gyproc, skal du blot skrive en linie til den personoplysningsansvarlige på ovenstående adresse.